Правила и условия

Добре дошли в otglu!
Тези правила и условия очертават правилата и разпоредбите за използване на уебсайта otglu, намиращ се на адрес https://otglu.com/.

С достъпа до този уебсайт приемаме, че приемате тези правила и условия. Не продължавайте да използвате otglu, ако не сте съгласни да спазвате всички правила и условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се прилага за тези Правила и условия, Декларация за поверителност и Забележка за отказ от отговорност и всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Ваши“ се отнасят за вас, лицето, което се свързва с този уебсайт и спазва правилата и условията на Компанията. „Компанията“, „Ние“, „Ние“, „Наши“ и „Ние“ се отнасят за нашата Компания. „Страна“, „Страни“ или „Ние“ означава както Клиента, така и нас самите. Всички условия се отнасят до предлагането, приемането и разглеждането на плащането, необходимо за предприемане на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел за задоволяване на нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на декларираните услуги на Компанията, в съответствие с действащото законодателство в Нидерландия. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено, множествено число, главни букви и/или той/тя или те се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до едно и също нещо.

Бисквитки
Ние използваме бисквитки. С достъпа до otglu вие се съгласявате да използвате бисквитки в съответствие с Политиката за поверителност на otglu.

Повечето интерактивни уебсайтове използват бисквитки, за да ни позволят да извличаме потребителски данни при всяко посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да активират функционалността на определени области, за да улеснят посещаването на хората, които посещават нашия уебсайт. Някои от нашите афилиейт/рекламни партньори може също да използват бисквитки.

Разрешително
Освен ако не е посочено друго, otglu и/или неговите лицензодатели притежават правата върху интелектуалната собственост върху всички материали на otglu. Всички права върху интелектуалната собственост са запазени. Можете да получите достъп до него от otglu за ваша лична употреба, при спазване на ограниченията, посочени в тези правила и условия.

Не трябва:

Повторно публикуване на материал от otglu
Продайте, наемете или сублицензирайте материали от otglu
Възпроизвеждане, дублиране или копиране на материал от otglu
Преразпределяне на съдържание от otglu
Настоящото споразумение влиза в сила на датата на сключването му. Нашите правила и условия са създадени с помощта на модела на правила и условия.

Определени части от този уебсайт предоставят на потребителите възможност да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. otglu не преглежда, редактира, публикува или преглежда коментари преди тяхното присъствие на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на otglu, неговите агенти и/или неговите филиали. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, публикуващо своите възгледи и мнения. До степента, разрешена от приложимото законодателство, otglu не носи отговорност за коментарите или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и/или понесени в резултат на каквото и да е използване на и/или публикуване и/или външен вид на коментарите на този уебсайт .

otglu си запазва правото да наблюдава всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или причиняват нарушение на тези Правила и условия.

Вие гарантирате и заявявате, че:

Имате право да публикувате коментарите на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласия за това;
Коментарите не нарушават никое право на интелектуална собственост, включително, без ограничение, авторско право, патент или търговска марка на трета страна;
Коментарите не съдържат никакви клеветнически, клеветнически, обидни, неприлични или по друг начин незаконни материали, които представляват намеса в поверителността
Коментарите няма да бъдат използвани за привличане или насърчаване на бизнес или обичаи или представяне на търговски дейности или незаконни дейности.
С настоящото предоставяте на otglu неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и разрешаване на други да използват, възпроизвеждат и редактират всеки от вашите коментари във всякаква форма, формат или носител.

Хипервръзки към нашето съдържание
Следните организации могат да правят връзки към нашия уебсайт без предварително писмено разрешение:

Правителствени агенции;
двигател;
Новинарски организации;
Дистрибуторите на онлайн директории могат да се свързват към нашия уеб сайт по същия начин, по който правят хипервръзки към уеб сайтовете на други изброени фирми; и
Системно акредитирани фирми, с изключение на организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове и групи за набиране на средства за благотворителност, които може да нямат хипервръзки към нашия уеб сайт.
Тези организации могат да се свържат с нашата начална страница, с публикации или с друга информация в уеб сайта, стига връзката: (a) да не е подвеждаща по никакъв начин; (б) не внушава погрешно спонсорство, подкрепа или одобрение на свързващата страна и нейните продукти и/или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Може да разгледаме и одобрим други искания за връзка от следните видове организации:

общи потребителски и/или бизнес източници на информация;
dot.com общностни сайтове;
асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации;
онлайн указател на дистрибутори;
интернет портали;
счетоводни, правни и консултантски фирми;
образователни институции и професионални асоциации.
Ние ще одобрим искания за връзка от тези организации, ако решим, че: (a) връзката няма да ни накара да изглеждаме неблагоприятни за себе си или нашите акредитирани бизнеси; (b) организацията няма отрицателни записи при нас; (в) ползата за нас от видимостта на хипервръзката надвишава липсата на otglu; и (г) връзката е в контекста на обща информация за ресурса.

Тези организации могат да се свързват с нашата начална страница, стига връзката: (a) да не е измамна по никакъв начин; (б) не внушава погрешно спонсорство, подкрепа или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе, и искате да се свържете с нашия уеб сайт, трябва да ни уведомите, като изпратите имейл до otglu. Моля, включете вашето име, името на вашата организация, вашите данни за контакт, както и URL адреса на вашия сайт, списък с URL адресите, от които възнамерявате да се свържете към нашия уебсайт, и списък с URL адресите на нашия сайт, които искате да връзка към. Изчакайте 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да правят хипервръзки към нашия уеб сайт, както следва:

Чрез използване на нашето корпоративно име; Където
С помощта на Uniform Resource Locator е свързан към; Където
Чрез използване на всяко друго описание на нашия свързан уебсайт, което има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързаната страна.
Използването на логото на otglu или други произведения на изкуството няма да бъде разрешено за свързване при липса на лицензионно споразумение за търговска марка.

iFrames
Без предварително разрешение и писмено разрешение не можете да създавате рамки около нашите уеб страници, които по някакъв начин променят визуалното представяне или външния вид на нашия уебсайт.

Отговорност за съдържанието
Ние няма да носим отговорност за съдържанието, което се показва на вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате и защитавате срещу всички искове, които възникват на вашия уебсайт. Никаква връзка не трябва да се появява на който и да е уебсайт, която може да се тълкува като клеветническа, нецензурна или престъпна, или която нарушава, нарушава или защитава нарушение или друго нарушение на правата на която и да е трета страна.

Вашата поверителност
Моля, прочетете Политиката за поверителност

Запазване на правата
Запазваме си правото да изискаме от вас да премахнете всички връзки или всяка конкретна връзка към нашия уебсайт. Вие се съгласявате незабавно да премахнете всички връзки към нашия уебсайт при поискване. Също така си запазваме правото да променяме тези правила и условия и политиката за свързване по всяко време. С непрекъснатото свързване към нашия уебсайт вие се съгласявате да бъдете обвързани и да следвате тези обвързващи правила и условия.

Премахване на връзки от нашия уебсайт
Ако сметнете някоя връзка на нашия уебсайт за обидна по някаква причина, можете да се свържете с нас и да ни уведомите по всяко време. Ние ще разгледаме исканията за премахване на връзки, но не сме задължени да го правим или да ви отговаряме директно.

Ние не гарантираме, че информацията на този уебсайт е вярна, не гарантираме нейната пълнота или точност; нито обещаваме да гарантираме, че уебсайтът ще остане достъпен или че материалите на уебсайта ще се поддържат актуални.